دوشنبه 11 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
فرم ارزیابی خدمات
آيا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟


آيا مي دانيد كودك آزاري و همسر آزاري جرم مي باشد؟


كداميك از معاونتهاي بهزيستي در انجام خدمات رو به جامعه هدف موفق تر هستند؟آيا از فرايند صدور مجوز مراكز تخت پوشش بهزيستي رضايت داريد؟


بهترين را ارتباط با خدمات بهزيستي كدام است؟

ايا از محرمانگي اطلاعات مدد جويان بهزيستي رضايت داريد؟


از كداميك از خدمات بهزيستي استفاده كرده ايد؟
برخورد كارمندان بهزيستی را چگونه ارزیابی میکنید؟نظر شما راجع به وب سايت جدید بهزیستی كدام یک از گزینه های ذیل میباشد؟
ثبت نظر مشاهده نتایج