ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
طرح ارتقاء توان ذهنی شیر خوران

هدف اصلی این برنامه ارتقاء توان ذهنی کودکان وپیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ثانویه می باشد که به این منظور آموزشهای لازم بوسیله کتابهای مصور به مادران دارای فرزند شیر خوار (بدو تولد تا 18 ماهگی ) داده میشود مطالعات نشان داده ضریب هوشی در این سنین با آموزشهای صحیح تا بیش از 10 نمره قابل افزایش می باشد.نظر به ضرورت واهمیت اجرای این گونه طرحهاجهت سلامت جسمی وروحی کودکانی که از  خانوادهای با نوع فقر فرهنگی و فاقد تعاملات مناسب وکافی روانشناختی علی الخصوص کودکان تحت پوشش بهزیستی می باشند این آموزشها به مربیان وکارشناسان مراکز شبانه روزی نگهداری کودکان ارائه میشود.چنین امری باعث میشود کودکانی که درصورت رشد درمحیطهای نه چندان مناسب محیطی برای تمام عمر برای زیستن وابسته به دیگران بودند بتوانند در آینده زندگی مستقلی داشته باشند .وکودکان دیگرنیز با توجه به خصوصیات زیستی خود از نظر ذهنی ارتقاء یابند وبه عملکرد بهتری دست یابند.

 

وظایف کارشناس مسئول طرح :

1-      هماهنگی به منظور تشکلیل کمیته استانی

2-     تهیه حدول زمانبندی جلسات کمیته

3-     جمع آوری اطلاعات وآمار مربوط به کودکان تحت سرپرستی وخانوادهای فرزند پذیر وخانوادهای پشت نوبیتی و..

4-     هماهنگی به منظور تامین نیروی انسانی لازم جهت آموزش به مربیان و..

5-     تشکیل جلسات توجیهی آموزشی برای کارشناسان شهرستانهای دارای شیر خوارگاه، مربیان

6-     توزیع کتب وcd آموزشی بین مربیان وکودکیاران

 

تعداد کودکان تحت پوشش این طرح در سال گذشته 1112 کودک بود

 

لذا با توجه به افزایش  حجم وتنوع بالا ی طرحها وبرنامه های  اجرایی واز طرفی با عنايت به سياست‌هاي دولت  در خصوص افزايش مشاركت بخش غيردولتي در ارائه خدمات و كاهش تصدي‌گري دولت در امور محوله كه به منظور بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي و با رعايت اصل سوم، بيست و نهم و سي‌ام قانون اساسي، كليه ارگانها نيز با هدف توسعه كمي و كيفي خدمات در واگذاري امور محوله به بخش غيردولتي در حال فعاليت مي‌باشند.ونیز به منظور نظارت بر فعالیت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات به گروه هدف

این دفتر نیازمند جذب وبکارگیری حداقل 9  نفر کارشناس  دررشتهای مرتبط شامل  (پزشک ، روانشناس ، پیراپزشک )  که یک نفر بعنوان کارشناس مسئول دفتر ،یک نفر بعنوان  کارشناس مسئول برای  هر6طرح طبق دستورالعمل اجرایی طرحها و برنامه های  فوق الذکراما بدلیل اهمیت برنامه های پیشگیری از تنبلی چشم(بالابودن تعداد گروه هدف و... )وطرح آگاهسازی مین به منظور تحت پوشش قرار دادن کلیه افراد در معرض خطر وافزایش مشارکت بخش  برون سازمانی در اجرای بهینه این طرح بدلیل شرایط ویژه استان (همجواری با سه کشور همسایه )وتاثیرات سوء مینهای نهفته  ناشی از جنگ تحمیلی حداقل  2 نفردیگر  برای 2 طرح مذکور در پست کارشناس پیشگیری از معلولیتها مورد نیاز است .