دوشنبه 11 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي

معرفي فعاليت : بازپروري دختران و زنان آسيب ديده اجتماعي

گروه هدف:

دختران و زنان آسيب ديده اجتماعي

اهداف :

1-  ايجاد امكانات و تسهيلات لازم به منظور بازپروري و بازتواني رواني ، اجتماعي زنان و دختران در معرض آسيب اجتماعي حاد و آسيب ديده اجتماعي.

2- جلوگيري از گسترش مجدد آسيب هاي اجتماعي و بدآموزي مراجعین در يك مكان.

اقدامات اجرایی:

 دختران و زناني كه نياز به حمايت و بازپروري دارند ابتدا  از طريق تيم تخصصي مركز مداخله در بحران (فردي ، خانوادگي و اجتماعي ) ارزيابي شده و در صورت داشتن شرايط لازم به مركز حمايت و بازپروري اعزام مي گردند . اين مراكز طبق وظايف قانوني محوله دختران و زنان را نگهداري و يا بصورت غير شبانه روزي تحت پوشش داشته و از طريق ارائه خدمات  تخصصی نظير مددكاري اجتماعي، روان شناسي ، بهداشتی ( پزشكي و روانپزشكي) ،   آموزشهاي فني و حرفه اي و فرهنگي زمينه هاي بازگشت به زندگي سالم را از طريق پيوند مجدد با خانواده، آموزش و ايجاد استقلال و كسب درآمد مشروع ، ازدواج و تشكيل خانواده فراهم آورده و در تامين حداقل نيازهاي اقتصادي و حل مسائل و مشكلات ياري مي نمايد.


معرفي فعاليت : مرکز مداخله در بحران ( فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ) « اورژانس اجتماعی »

گروه هدف :

-       زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد

-       زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا  آسیب دیده اجتماعی

-       افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند.

-       کودکان خیابانی و کار

-       همسران آزار دیده

-       کودکان آزار دیده

-       مبتلایان به اختلال هویت جنسی

-       دختران و پسران فراری از منزل

-       سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند .

اهداف:

-       ارتقاء سطح دانش و آگاهي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي در خصوص مسائل و مشكلات اجتماعي و كمك به درك موقعيت خوددر شرايط بحراني .

-       ارتقاء توانمنديهاي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي جهت مقابله با مسائل اجتماعي در شرايط بحراني از طريق ارائه خدمات تخصصي .

-       ارتقاء آگاهي ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نيازهاي خدمت گیرندگان به منظور تسهيل فرايند حل مسئله در شرايط بحراني .

-       شناسائي  مناطق وكانونهاي آسیب زا و انجام مداخلات توامندسازی اجتماع محور

اقدامات اجرایی :

           افراد می توانند به صورت خود معرف و یا با معرفی توسط خدمات اجتماعی سیار و خط اورژانس اجتماعی و یا با معرفی از طریق از مراجع قضایی ، انتظامی، سازمانها و نهادهای ذیربط و ... به مرکز مراجعه نموده و از خدمات این مرکز به صورت رایگان و شبانه روزی و به صورت سرپایی و نگهداری موقت  ارایه می گردد بهره مند گردند . در این مرکز پس از پذیرش ارزیابی های تخصصی اجتماعی ، روانشناختی ، بهداشتی و درمانی ، حقوقی تیم تخصصی مرکز ( متشکل از مسوول مرکز ، مددکار اجتماعی ، روانشناس ، روانپزشک ، مشاور حقوقی ) با توجه به ارزیابی های صورت گرفته و متناسب با نوع مشکل مراجع ، تصمیم گیری نموده و سپس  نسبت به ارایه خدمات تخصصی به افراد اقدام می گردد .  خدمات تخصصی مرکز  شامل خدمات مددکاری اجتماعی ، خدمات روانشناسی ، خدمات روانپزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ، خدمات حقوقی و خدمات آموزشی و تربیتی می باشد . 

-       زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی  می توانند به مدت 3 تا حداکثر 20 روز از خدمات نگهداری موقت استفاده نمایند . این مدت با تایید تیم تخصصی مرکز برای یک دوره دیگر قابل تمدید است .

-       خدمات این مرکز می تواند از طریق تماس با خط  اورژانس اجتماعی 123 و خدمات اجتماعی سیار و همچنین از طریق حضور تیم های تخصصی مستقر در سایر سازمانها یا نهادهای ذیربط  نیز به افراد در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ارایه شود .

توضیح:

 فعالیت های خدمات اجتماعی سیار،خط تلفن اورژانس اجتماعی و برنامه توانمندسازی سکونتگاهای غیررسمی با رویکرد اجتماع محور زیر نظر این مرکز می باشند.


معرفي فعاليت : خدمات اجتماعي سيار

گروه هدف:

 1 – افراد در معرض آسيب اجتماعي

2 افراد آسيب ديده اجتماعي

3 گروههاي هدف مشمول دريافت خدمات از سازمان بهزيستي

اهداف:

1– ارائه خدمات اجتماعي اوليه و سرپائي به افراد شامل خدمات مددكاري ، روان شناس، آموزشي، فرهنگي و نيازهاي اوليه زيستي ( تغذيه ، پوشاك)

2 ايجاد و ارتقاء آگاهي و اطلاع رساني به افراد در زمينه طرحها و فعاليتهاي مراكز دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور .

3 شناسايي مناطق آسيب زا

4 پوشش دادن به خط تلفن اورژانس اجتماعي

5- پیگیری موار ارجاعی از مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی(ورژانس اجتماعی)

اقدامات اجرايي :

نحوه پذيرش :

1 خود معرف

2 شناسايي و جذب خدمت گيرندگان توسط مددكار اجتماعي

3 خط اورژانس اجتماعي 123

4 – ساير سازمانها و ارگانها اعم از دولتي و غير دولتي


معرفي فعاليت : خانه سلامت

گروه هدف :

دختران 18 تا 30 ساله که  هیچگونه مشکل اخلاقی ندارند و بد سرپرست یا بی سرپرست  می باشند.

      خانه سلامت به مراكزي اطلاق ميشود كه طبق وظايف قانوني محوله ، دختران در معرض آسيب اجتماعي و فاقد حمايت هاي خانوادگي و اجتماعي را تحت پوشش قرار داده و از طريق ارائه خدمات زمينه هاي كسب استقلال اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورده و در تامين حداقل نيازهاي اقتصادي و جلوگيري از ابتلا به آسيبهاي اجتماعي ياري مي نمايد.

اهداف :      

1 - حمايت و نگهداري از دختران در معرض آسيب اجتماعي نيازمند حمايت اجتماعي .

2 - فراهم نمودن زمينه هاي تحصيل ، اشتغال ، خودكفايي و استقلال اين افراد.

3 - شناخت استعدادها و توانمنديهاي دختران در معرض آسيب  و هدايت آنها به سوي استفاده از اين توانمنديها.

4 - جلوگيري از ابتلاء دختران در معرض آسيب به آسيبهاي اجتماعي.

اقدامات اجرايي :

دختراني كه نياز به حمايت و نگهداري دارند ابتدا از طريق تيم تخصصي مراكز مداخله در بحران فردي خانوادگي اجتماعي ارزيابي شده و در صورت داشتن شرايط لازم به خانه هاي سلامت فرستاده مي شوند مدت زمان حمايت از اين دختران حداكثر 6 ماه و در صورت تائيد تيم تخصصي تا يكسال مي باشد كه ظرف اين مدت كليه تلاش ها در جهت فراهم آوردن امكانات بازگشت به خانواده و يا بستگان و يا ساير روش هاي ترخيص به منظور كوتاه نمودن زمان زندگي در مركز صورت مي پذيرد


معرفي فعاليت : خط تلفن اورژانس اجتماعي ( 123)

كودكان در معرض آزار و آزار ديده

همسران در معرض آزار و آزار دیده

زنان و دختران آسيب ديده

زنان و دختران در معرض آسيب

افراد فراري

کودکان خیابانی

مبتلایان به اختلال هویت جنسی

سالمندان و معلولين و سایر گرو های هدف سازمان بهزیستی

افرادي كه قصد خودكشي دارند.

ساير افرادي كه در شرايط حاد و بحراني قرار دارند.

اهداف :

اطلاع رساني خدمات سازمان بهزیستی به گروه های هدف

شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع

مداخله بموقع برای حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند

اقدامات اجرائي:

چنانچه تماس تلفني تماس گيرنده مرتبط با حيطه وظايف اين خط نباشد، با ارائه يك راهنمايي كوتاه، تماس قطع مي گردد  ولي اگر تماس تلفني مرتبط با وظايف اين خط باشد ب توجه به شرایط افراد اقدامات ذیل انجام می شود:

-مراجعه حضوری به محل از طریق خدمات اجتماعی سیار(در استانهایی که خدمات اجتماعی سیار راه اندازی نشده است از طریق تیم تخصصی مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی اقدامات انجام می شود.)

- ارجاع به مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی(اورژانس اجتماعی)

-ارجاع به سایر مراکز تابعه سازمان بهزیستی به تناسب شرایط افراد در حوزه معاونت های امور اجتماعی،امور فرهنگی و مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی و ...

-ارجاع به سار سازمان های موجود اعم از دولتی و غیر دولتی به تناسب شرایط افراد