دوشنبه 11 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
مراکز غیردولتی

آدرس و شماره تلفن

تاریخ و مدت صدور مجوز

نوع مدیریت

نوع فعالیت

نام مرکز

نام شهرستان

ردیف

ارومیه-پنجراه-اول خیابان مدنی2-جنب زیرگذر-ساختمان ماد-طبقه 3-واحد 5 و 6       

04432230393 و 04432249700          EMAIL:clinic.ehsaan@gmail.com

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

کلینیک احسان

ارومیه

1

خيابان وحدت -مجتمع خدمات بهزيستی قدس 2350033

اسفند 87 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

كلينيك شريف

اروميه

2

خيابان عطائی كوی دلگشا مجتمع نوساز شهرداری طبقه سوم واحد 16 تلفن 2254390  همراه 09143890787

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

كلينيك اميد فردا

اروميه

3

خیابان انقلاب - میدان روابط عمومی روبروی مطب دکتر جلال بهرام بیگی 6242295

مرداد 88 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

کلینیک پویا

بوکان

4

خيابان بهشتی نرسيده به بانك صادرات طبقه فوقانی تلفن 4226013 همراه 09141687986

ديماه 88 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

كلينيك اميد

پيرانشهر

5

خيابان انقلاب- روبروی شهرداری - طبقه پايين مطب دكتر محمد زعی - تلفن 5233484

مهر88 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

كلينيك ارمغان

تكاب

6

خيابان امام خمينی - خيابان 22 بهمن 0 روبروی اداره گاز رسانی 2331542-2337804

خرداد90 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

کلینیک تا را

خوی

7

خيابان انقلاب - كوچه شهيد كريم لو - تلفن : 2457216 فاكس: 2457215

ارديبهشت 89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

كلينيك شهيددرستی

خوی

8

كوچه آهنگران - روبروی پاساز نور تلفن : 3229767

ارديبهشت 89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

كلينيك فريا

سردشت

9

خيابان سوره ای- ميدان شهيد ابراهيم زاده -جنب گرمابه سلام زاده 5250773

ديماه 87 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

کلینیک فراز

سلما س

10

چهارراه آزادی - خيابان صلاح الدين ايوبی ،نرسيده به سه راه وفائی -بن بست تپه رشی تلفن2228985

مرداد 88 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

کلینبک ها نا

مهاباد

11

خيابان شهدا -ساختمان هفته نامه قلعه - طبقه فوقانی كفش محمدی تلفن : 2244404 و09143812236و09141831016

شهريور89 بمدت سه سال

خصوصی

مددكاری

كلينيك پرتو مهر

مياندواب

12

فلكه چيانه - خيابان سردار روحی - روبروی دبستان قنبر اژدری 6260210

آذر 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

کلینیک جوادالایمه

نقده

13

خیابان رازی -9پله-روبروی هنرستان شهید عسکری -اول کوچه- تلفن 3471718

آبان 87 بمدت 3سال

هيات امنائی

مددكاری

الزهرا ارومیه

اروميه

14

خيابان حافظ 1 - پشت فروشگاه كارگران - روبروی دبيرستان پيام انقلاب - پلاك 236 تلفن 2222544

تير89 بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

كليم اله آذربايجان

اروميه

15

چهارراه شهرداری -جنب پاسگاه شماره 12- طبقه فوقانی پا سا ژ عباسی  6223793

اسفند88 بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

توحید بوکان

بوكان

16

خیا با ن انقلا ب پا ساژ انصا ر طبقه همکف 5227866

آبان 87 بمدت 3سال

هيات امنائی

مددكاری

باقیات الصالحات

تكاب

17

خیا با ن سالمی -جنب حسینیه بازاربا ش 3626221

آبان 87 بمدت 3سال

هيات امنائی

مددكاری

بنج تن ال عبا

چالدران

18

پا یین تراز ستا د بهزیستی خوی خیا با ن شهید بهشتی روبروی پا دگان 2457279

اسفند 88 بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

نجوای خوی

خوی

19

خیا با ن طا لقا نی تقا طع مصطفی خمینی

آبان 87 بمدت 3سال

هيات امنائی

مددكاری

رحمت سلماس

سلماس

20

خیا با ن شریعتی جنب مدرسه ارشا د4225347  

خرداد 90 بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

امیر المومنین شاهین دز

شاهين دژ

21

خیابان طالقانی-پاساژملت-طبقه دوم   09141644508- 3229278

اسفند 88 بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

بنت الهدی ماكو

ماكو

22

خیا با ن استا دمجدي جنب کوچه مسجد قبله 2234041

خرداد88بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

نور افزا مهاباد

مهاباد

23

خیا با ن 20 متری فرهنگیا ن روبروی مسجد فا طمه زهرا (س)2247173

ديماه 87 بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

شکوفه های اشنا میاندواب

مياندواب

24

انتهای خيابان دانشگاه توانبخشی 14 معصوم (ع)6270000

ارديبهشت 89 بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

الزهرای نقده

نقده

25

انتهای خيابان دانشگاه توانبخشی 14 معصوم (ع)6270000

اسفند 88 بمدت 3 سال

هيات امنائی

مددكاری

المهدی نقده

نقده

26

خيابان آپادانا چهارراه برق روبروی خوابگاه دخترانه فاطميه دست چپ درب دوم

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

بهار

اروميه

27

روستای ديزج دول

تير89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

ديزج دول

اروميه

28

روستای سيلوانا

آذر 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

سيلوانا

اروميه

29

روستای نالوس

مهر89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

نالوس

اشنويه

30

خيابان ورزش كوچه اوستا پلاك 7

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

رفاه

بوكان

31

خيابان كمربندی ضلع شرقی ميدان آزادگان كوچه ترانس برق

مرداد89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

احسان

بوكان

32

خيابان 15 خرداد روبروی محضری حميد سواره

مهر89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

مهرورزان

پيرانشهر

33

روستای پسوه

آذر 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

پسوه

پيرانشهر

34

بخش صفائيه

تير89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

صفائيه

خوی

35

بخش قطور

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

قطور

خوی

36

روستای قوروق

شهريور89 بمدت سه سال

خصوصی

مددكاری

قوروق

خوی

37

خيابان شهيد صالحی نرسيده به بانك رفاه كارگران

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

ايثار

سردشت

38

ربط خيابان امام كوچه مسجد جامع

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

ربط

سردشت

39

خيابان مدرس تقاطع سلطانزاده پلاك 601

ارديبهشت 90 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

صدرا

سلماس

 

روستای محمودآباد

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

محمودآباد

شاهيندژ

40

روستای كشاورز

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

كشاورز

شاهيندژ

41

بازرگان خيابان امام كوی قديم گمرك

خرداد 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

بازرگان

ماكو

42

روستای گوگ تپه

تير89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

گوگ تپه

مهاباد

43

روستای كوسه كهريز

تير89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

كوسه كهريز

مهاباد

44

بخش چهاربرج

مهر89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

پرديس

مياندواب

45

خيابان كوی قرهورن كوچه ساحل

مرداد89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

اميد

مياندواب

46

بخش باروق

مهر 89 بمدت 3سال

خصوصی

مددكاری

قائم

مياندواب

47

جاده بوكان بلوار انقلاب

مهر89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

اسكان

مياندواب

48

خيابان دانش كوچه شهيد قاصدی

تير89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

گل نرگس

مياندواب

49

خيابان دانشگاه خيابان اميركبير كوچه شهيد شيرزاد پلاك 9

مرداد89 بمدت 3 سال

خصوصی

مددكاری

شهيد فياض بخش

نقده

50