دوشنبه 11 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
دستورالعمل اجرایی طرح های کاهش فقر غذایی

دستورالعمل فوق‌الذکر در جلسه مورخ 19/8/88 کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به تصویب رسیده و از تاریخ 1/11/88 لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً تغییرات احتمالی و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو، عندالزوم، متعاقباً اعلام خواهد شد.

ماده 1- مقدمه در اجرای قسمتی از بند (1) اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(و) ماده 95 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است جهت پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی و برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، همه امکانات خود را به کار برد. لذا به منظور اجرای مطلوب و ثمربخش برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، دستورالعمل اجرایی طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

ماده 2- جامعه هدف - کلیه کودکان 3 تا 6 سال نیازمند در روستامهدها. - کودکان 6 ماه تا 3 سال روستایی دارای روستامهد و 6 ماه تا 6 سال روستایی در روستاهای فاقد روستامهد و 6 ماه تا 6 سال شهری خانواده‌های نیازمند در سراسر کشور؛ تحت پوشش طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، قرار خواهند گرفت.

 ماده 3- طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد:

3-1- طرح ارایه یک وعده غذای گرم در روستامهدهای سراسر کشور: این طرح با تأمین اعتبار از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و از محل مشارکت‌های مردمی، توسط سازمان بهزیستی کشور، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کلیه روستامهدها و مهدکودک‌های حاشیه شهرهای سراسر کشور اجرا می‌شود. اندازه قد و وزن کودکان مشمول این طرح، در ابتدا و انتهای برنامه توسط کارکنان سیستم بهداشتی درمانی کشور تعیین خواهد شد.

 3-2- طرح بهبود تغذیه کودکان زیر 6 سال خانواده‌های نیازمند، این طرح با تأمین اعتبار از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و یا از محل مشارکت‌های مردمی، توسط کمیته امداد امام‌خمینی(ره) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سراسر کشور، اجرا می‌شود. شناسایی کودکان زیر 6 سال مبتلا به سوء تغذیه و پایش و ارزشیابی قد و وزن آنها در طول اجرای برنامه، توسط کارکنان سیستم بهداشتی درمانی کشور انجام خواهد شد. ماده 4- ارکان برنامه: برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، شامل 3 رکن می‌باشد که عبارتند از: "کمیته ملی"، "کمیته استانی"، و "کمیته شهرستانی"

 4-1- کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد:

در اجرای ماده 4 سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره 29281/ت 275 ه، مورخ 11/5/1384 مبنی بر بهبود وضعیت تغذیه، در سال 1386 کمیته‌ای به نام "کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد" تشکیل گردیده که دبیرخانه آن در وزارت رفاه و تأمین اجتماهی، دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی می‌باشد و جلسات این کمیته هر 2 ماه یکبار برگزار می‌گردد.

- اعضا کمیته ملی عبارتند از: مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه(رئیس کمیته)، به همراه کارشناس مربوطه(دبیر کمیته).

- مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناس مربوطه.

- رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر و خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناسان مربوطه.

- رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناس مربوطه.

- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس مربوطه.

- مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس مربوطه.

 - مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام‌خمینی(ره) به همراه کارشناس مربوطه. وظایف کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد

- ایجاد تعامل لازم براساس تعهدات هر دستگاه مجری جهت اجرا برنامه‌های کاهش فقر غذایی نواده‌های کم‌درآمد.

- نظارت و ارزشیابی در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مسئول کمیته‌های استانی و هماهنگی بین آنها.

- دریافت گزارش‌های لازم از طرفین تفاهم‌نامه‌های کاهش فقر غذایی و ارسال به دبیرخانه و کمیته ملی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

- حضور مداوم اعضا در جلسات و پیگیری مصوبات هر جلسه. - امضا تفاهم‌نامه میان سازمان‌های ستادی فعال در عرصه کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، جهت اجرای هر چه بهتر طرح‌های مذکور.

 - برگزاری کارگاه‌های و دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، با تخصیص بخشی از بودجه. - بررسی مشکلات اجرایی برنامه‌ها و تعیین راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفی برنامه‌ها

- بازنگری دستورالعمل اجرایی برنامه‌ها و فرم‌های پایش و ارزشیابی

- تدوین مطالب آموزشی موردنیاز و بازنگری مجموعه‌های آموزشی مرتبط - ارزیابی و بررسی عملکرد کمیته‌های استانی و انتخاب استان‌های نمونه و تقدیر از اعضا فعال آنها در پایان هر سال

 4-2- کمیته استانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد - اعضا: ترکیب اعضا کمیته‌های استانی به شرح ذیل می‌باشد.

 - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان: معاون بهداشتی، کارشناس مسئول تغذیه و کارشناس مسئول بهداشت محیط.

- سازمان بهزیستی استان: معاون امور اجتماعی، کارشناس مسئول امور کودکان.

- اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان: معاون حمایت استان و رئیس اداره درمان.

- جلسات جلسات کمیته‌های استانی هر ماه یکبار و بنا بر ضرورت در زمان‌های تعیین شده، توسط اعضا تشکیل می‌شود.

- شرح وظایف - پی‌گیری جهت تخصیص به موقع اعتبارات.

 - تنظیم جدول زمان‌بندی فعالیت‌های کمیته استان.

 - تدوین برنامه عملیاتی برنامه‌ها و ابلاغ به کمیته اجرایی شهرستان با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه.

- برگزاری جلسات توجیهی جهت عوامل اجرایی در سطح استان.

- تأمین بسته‌های آموزشی موردنیاز و توزیع به کمیته شهرستان(کتاب، پوستر، بروشور و...)

- برنامه‌ریزی جهت اجرای کارگاه‌های آموزشی در راستای کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد.

- پیگیری انجام فعالیت‌ها براساس دستورالعمل اجرایی برنامه.

- تبادل اطلاعات و آمار.

- آگاه‌سازی خانواده‌ها در زمینه راهکارهای کاهش سوء تغذیه از طریق رسانه‌های گروهی استان.

- تهیه گزارش عملکرد و ارسال به سازمان‌های ذیربط در سطح ستاد در ابتدا، میان و انتهای برنامه.

- تدوین برنامه عملیاتی مشترک بین‌بخشی، شامل اهداف بخش‌های ذینفع و شرح وظایف مربوطه.

- برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، با تخصیص بخشی از بودجه.

- انعکاس کلیه مشکلات اجرایی برنامه‌های مذکور به دبیرخانه کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد و سازمان‌های ذیربط.

 - ارزیابی و بررسی عملکرد کمیته‌های شهرستانی و انتخاب شهرستان‌های نمونه و تقدیر از اعضا فعال آنها در پایان هر سال.

- تعیین سالیانه دبیر و دبیرخانه کمیته استانی به صورت چرخشی و براساس رأی اکثریت اعضا کمیته.

 - ارتباط مستمر و مداوم استان‌ها با کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد از طریق فاکس پورتال وزارت رفاه و پست الکترونیکی کمیته ملی - نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه‌ها همراه با ارسال اطلاعات به دبیرخانه کمیته ملی.

 4-3- کمیته شهرستانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد

- اعضا: ترکیب اعضا کمیته‌های شهرستانی به شرح ذیل می‌باشد.

- مرکز بهداشت شهرستان: رئیس مرکز بهداشت شهرستان، کارشناس مسئول تغذیه و یا مسئول بنامه شهرستان و کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان(دانشگاه مربوطه).

 اداره بهزیستی شهرستان: مسئول امور اجتماعی شهرستان/ رئیس اداره بهزیستی، کارشناس امور کودکان شهرستان.

اداره کمیته امداد امام‌خمینی(ره) شهرستان: معاون شاخه/ رئیس شاخه.

- جلسات جلسات کمیته‌های شهرستانی هر ماه یکبار و بنا بر ضرورت در زمان‌های تعیین شده، توسط اعضا تشکیل می‌شود.

 - شرح وظایف پی‌گیری، جهت تخصیص به موقع اعتبارات. - تنظیم جدول زمان‌بندی فعالیت‌های کمیته شهرستان.

- برگزاری جلسات توجیهی جهت عوامل اجرایی برنامه در سطح شهرستان. - برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد.

- نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه‌ها همراه با ارسال اطلاعات به دبیرخانه کمیته استانی.

- تبادل آمار و اطلاعات.

 - توجیه عوامل اجرایی و مرتبط در سطح شهرستان.

- انعکاس کلیه مشکلات اجرایی برنامه‌های مذکور به دبیرخانه کمیته استانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد و سازمان‌های ذیربط.

- تعیین سالیانه دبیر و دبیرخانه کمیته شهرستانی به صورت چرخشی و براساس رأی اکثریت اعضا کمیته.

- اخذ و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط با برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد از کمیته استانی به منظور بهره‌گیری از راهکارهای فنی و راهنمایی‌های لازم.

 - انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی.

- نظارت و پی‌گیری مستمر بر روند اجرای طرح‌های مذکور.

 - ارسال گزارش فصلی به کمیته استانی. دستورالعمل فوق‌الذکر در جلسه مورخ 19/8/88 کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به تصویب رسیده و از تاریخ 1/11/88 لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً تغییرات احتمالی و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو، عندالزوم، متعاقباً اعلام خواهد شد.