ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
سه شنبه 14 مرداد 1399

ارومیه

چاپ  
دستورالعمل اجرایی طرح های کاهش فقر غذایی

دستورالعمل فوق‌الذکر در جلسه مورخ 19/8/88 کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به تصویب رسیده و از تاریخ 1/11/88 لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً تغییرات احتمالی و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو، عندالزوم، متعاقباً اعلام خواهد شد.

ماده 1- مقدمه در اجرای قسمتی از بند (1) اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(و) ماده 95 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است جهت پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی و برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، همه امکانات خود را به کار برد. لذا به منظور اجرای مطلوب و ثمربخش برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، دستورالعمل اجرایی طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

ماده 2- جامعه هدف - کلیه کودکان 3 تا 6 سال نیازمند در روستامهدها. - کودکان 6 ماه تا 3 سال روستایی دارای روستامهد و 6 ماه تا 6 سال روستایی در روستاهای فاقد روستامهد و 6 ماه تا 6 سال شهری خانواده‌های نیازمند در سراسر کشور؛ تحت پوشش طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، قرار خواهند گرفت.

 ماده 3- طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد:

3-1- طرح ارایه یک وعده غذای گرم در روستامهدهای سراسر کشور: این طرح با تأمین اعتبار از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و از محل مشارکت‌های مردمی، توسط سازمان بهزیستی کشور، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کلیه روستامهدها و مهدکودک‌های حاشیه شهرهای سراسر کشور اجرا می‌شود. اندازه قد و وزن کودکان مشمول این طرح، در ابتدا و انتهای برنامه توسط کارکنان سیستم بهداشتی درمانی کشور تعیین خواهد شد.

 3-2- طرح بهبود تغذیه کودکان زیر 6 سال خانواده‌های نیازمند، این طرح با تأمین اعتبار از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و یا از محل مشارکت‌های مردمی، توسط کمیته امداد امام‌خمینی(ره) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سراسر کشور، اجرا می‌شود. شناسایی کودکان زیر 6 سال مبتلا به سوء تغذیه و پایش و ارزشیابی قد و وزن آنها در طول اجرای برنامه، توسط کارکنان سیستم بهداشتی درمانی کشور انجام خواهد شد. ماده 4- ارکان برنامه: برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، شامل 3 رکن می‌باشد که عبارتند از: "کمیته ملی"، "کمیته استانی"، و "کمیته شهرستانی"

 4-1- کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد:

در اجرای ماده 4 سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره 29281/ت 275 ه، مورخ 11/5/1384 مبنی بر بهبود وضعیت تغذیه، در سال 1386 کمیته‌ای به نام "کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد" تشکیل گردیده که دبیرخانه آن در وزارت رفاه و تأمین اجتماهی، دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی می‌باشد و جلسات این کمیته هر 2 ماه یکبار برگزار می‌گردد.

- اعضا کمیته ملی عبارتند از: مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه(رئیس کمیته)، به همراه کارشناس مربوطه(دبیر کمیته).

- مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناس مربوطه.

- رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر و خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناسان مربوطه.

- رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناس مربوطه.

- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس مربوطه.

- مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس مربوطه.

 - مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام‌خمینی(ره) به همراه کارشناس مربوطه. وظایف کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد

- ایجاد تعامل لازم براساس تعهدات هر دستگاه مجری جهت اجرا برنامه‌های کاهش فقر غذایی نواده‌های کم‌درآمد.

- نظارت و ارزشیابی در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مسئول کمیته‌های استانی و هماهنگی بین آنها.

- دریافت گزارش‌های لازم از طرفین تفاهم‌نامه‌های کاهش فقر غذایی و ارسال به دبیرخانه و کمیته ملی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

- حضور مداوم اعضا در جلسات و پیگیری مصوبات هر جلسه. - امضا تفاهم‌نامه میان سازمان‌های ستادی فعال در عرصه کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، جهت اجرای هر چه بهتر طرح‌های مذکور.

 - برگزاری کارگاه‌های و دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، با تخصیص بخشی از بودجه. - بررسی مشکلات اجرایی برنامه‌ها و تعیین راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفی برنامه‌ها

- بازنگری دستورالعمل اجرایی برنامه‌ها و فرم‌های پایش و ارزشیابی

- تدوین مطالب آموزشی موردنیاز و بازنگری مجموعه‌های آموزشی مرتبط - ارزیابی و بررسی عملکرد کمیته‌های استانی و انتخاب استان‌های نمونه و تقدیر از اعضا فعال آنها در پایان هر سال

 4-2- کمیته استانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد - اعضا: ترکیب اعضا کمیته‌های استانی به شرح ذیل می‌باشد.

 - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان: معاون بهداشتی، کارشناس مسئول تغذیه و کارشناس مسئول بهداشت محیط.

- سازمان بهزیستی استان: معاون امور اجتماعی، کارشناس مسئول امور کودکان.

- اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان: معاون حمایت استان و رئیس اداره درمان.

- جلسات جلسات کمیته‌های استانی هر ماه یکبار و بنا بر ضرورت در زمان‌های تعیین شده، توسط اعضا تشکیل می‌شود.

- شرح وظایف - پی‌گیری جهت تخصیص به موقع اعتبارات.

 - تنظیم جدول زمان‌بندی فعالیت‌های کمیته استان.

 - تدوین برنامه عملیاتی برنامه‌ها و ابلاغ به کمیته اجرایی شهرستان با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه.

- برگزاری جلسات توجیهی جهت عوامل اجرایی در سطح استان.

- تأمین بسته‌های آموزشی موردنیاز و توزیع به کمیته شهرستان(کتاب، پوستر، بروشور و...)

- برنامه‌ریزی جهت اجرای کارگاه‌های آموزشی در راستای کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد.

- پیگیری انجام فعالیت‌ها براساس دستورالعمل اجرایی برنامه.

- تبادل اطلاعات و آمار.

- آگاه‌سازی خانواده‌ها در زمینه راهکارهای کاهش سوء تغذیه از طریق رسانه‌های گروهی استان.

- تهیه گزارش عملکرد و ارسال به سازمان‌های ذیربط در سطح ستاد در ابتدا، میان و انتهای برنامه.

- تدوین برنامه عملیاتی مشترک بین‌بخشی، شامل اهداف بخش‌های ذینفع و شرح وظایف مربوطه.

- برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، با تخصیص بخشی از بودجه.

- انعکاس کلیه مشکلات اجرایی برنامه‌های مذکور به دبیرخانه کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد و سازمان‌های ذیربط.

 - ارزیابی و بررسی عملکرد کمیته‌های شهرستانی و انتخاب شهرستان‌های نمونه و تقدیر از اعضا فعال آنها در پایان هر سال.

- تعیین سالیانه دبیر و دبیرخانه کمیته استانی به صورت چرخشی و براساس رأی اکثریت اعضا کمیته.

 - ارتباط مستمر و مداوم استان‌ها با کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد از طریق فاکس پورتال وزارت رفاه و پست الکترونیکی کمیته ملی - نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه‌ها همراه با ارسال اطلاعات به دبیرخانه کمیته ملی.

 4-3- کمیته شهرستانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد

- اعضا: ترکیب اعضا کمیته‌های شهرستانی به شرح ذیل می‌باشد.

- مرکز بهداشت شهرستان: رئیس مرکز بهداشت شهرستان، کارشناس مسئول تغذیه و یا مسئول بنامه شهرستان و کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان(دانشگاه مربوطه).

 اداره بهزیستی شهرستان: مسئول امور اجتماعی شهرستان/ رئیس اداره بهزیستی، کارشناس امور کودکان شهرستان.

اداره کمیته امداد امام‌خمینی(ره) شهرستان: معاون شاخه/ رئیس شاخه.

- جلسات جلسات کمیته‌های شهرستانی هر ماه یکبار و بنا بر ضرورت در زمان‌های تعیین شده، توسط اعضا تشکیل می‌شود.

 - شرح وظایف پی‌گیری، جهت تخصیص به موقع اعتبارات. - تنظیم جدول زمان‌بندی فعالیت‌های کمیته شهرستان.

- برگزاری جلسات توجیهی جهت عوامل اجرایی برنامه در سطح شهرستان. - برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد.

- نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه‌ها همراه با ارسال اطلاعات به دبیرخانه کمیته استانی.

- تبادل آمار و اطلاعات.

 - توجیه عوامل اجرایی و مرتبط در سطح شهرستان.

- انعکاس کلیه مشکلات اجرایی برنامه‌های مذکور به دبیرخانه کمیته استانی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد و سازمان‌های ذیربط.

- تعیین سالیانه دبیر و دبیرخانه کمیته شهرستانی به صورت چرخشی و براساس رأی اکثریت اعضا کمیته.

- اخذ و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط با برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد از کمیته استانی به منظور بهره‌گیری از راهکارهای فنی و راهنمایی‌های لازم.

 - انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی.

- نظارت و پی‌گیری مستمر بر روند اجرای طرح‌های مذکور.

 - ارسال گزارش فصلی به کمیته استانی. دستورالعمل فوق‌الذکر در جلسه مورخ 19/8/88 کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، به تصویب رسیده و از تاریخ 1/11/88 لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً تغییرات احتمالی و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های عضو، عندالزوم، متعاقباً اعلام خواهد شد.