ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
مراحل تایید وام قرض الحسنه بانک ملت :


واجدین شرایط :
کلیه معلولین تحت پوشش ادارات  بهزیستی که توانایی بازپرداخت وام را داشته باشند .

مدارک لازم:
1-پرونده کامل مدد کاری منظم به صورتجلسه کمیته توانبخشی شهرستان .
2-معرفی نامه شهرستان مربوطه .

مراحل انجام کار :
1-بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده .
2-در صورت نیاز ارجاع به کمیته رفاهی و توانبخشی استان جهت طرح و بررسی .
3-ارجاع به کمیته وام جهت طرح و بررسی و تنظیم صورتجلسه .
4-در صورت تایید معرفی به بانک ملت و ارسال رونوشت به شهرستان

واحد ذیربط
حوزه اشتغال

متصدی مربوطه
مسئول حوزه اشتغال

مدت زمان لازم برای انجام کار
7 الی 10 روز

زمان مراجعه
همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری