ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
تاییدوام قرض الحسنه بانک ملت


واجدین شرایط:

کلیه معلولین تحت پوشش ادارات بهزیستی شهرستانها که توانائی باز پرداخت وام را داشته باشند .
  
مدارک لازم :

1-پرونده کامل مددکار منظم به صورتجلسه کمیته توانبخشی شهرستان .

2-معرفی نامه شهرستان مربوطه .
 

مراحل انجام کار :

1-بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده .

2-در صورت نیاز ارجاع به کمیته رفاهی و توانبخشی استان جهت طرح و بررسی .

3-ارجاع به کمیته وام جهت طرح و بررسی و تنظیم صورتجلسه .

4-در صورت تایید معرفی به بانک ملت و ارسال رونوشت به شهرستان .
 

واحد ذیربط :

حوزه اشتغال
 

متصدی مربوطه :

مسئول حوزه اشتغال .
 

مدت زمان لازم برای انجام کار :

7 الی 10 روز .
 

زمان مراجعه :

همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری