ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
کمیسیون استانی صدور پروانه فعالیتهای بهزیستی

 
فعالیت مشارکتهای مردمی :


عنوان فعالیت : کمیسیون استانی  صدور پروانه فعالیتهای بهزیستی :

 
واجدین شرایط :

متقاضیان حقیقی و حقوقی برای تاسیس مرکز خدمات بهزیستی بصورت خصوصی ، انجمنها و موسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت مینمایند ، از قبیل ف مهد کودک ، مرکز توانبخشی ، مرکز خدمات مشاوره ژنتیک و ...

مدارک لازم :

مدارک اولیه برای درخواست در خواست موافقت اصولی ( قبل از صدور پروانه ) :

1-  تکمیل فرم شماره 1و 2 ( برای افراد حقیقی و حقوقی ) فرمهای از طریق سازمان بهزیستی تحویل میشود .

2- تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت .

3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی و اصل آن جهت مطابقت .

4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان و اصل ان برای مطابقت .

5- اساسنامه ثبت شده جهت اشخاص حقوقی .

مراحل انجام کار :

1-  مراجعه متقاضی به معاونتهای سازمان بهزیستی متناسب بانوع درخواست تاسیس مرکز فعالیت ( معاونت امور اجتماعی ، معاونت امور توانبخشی ، معاونت امور فرهنگی پیشگیری )

2- اعلام نظر موافق معاونت تخصصی و ارسال مدارک متقاضی به کمیسیون  استانی صدور پروانه

3-  بررسی کارشناسی صلاحیتهای فنی و تخصصی و ... مدارک متقاضی در کمیسیون استانی صدور پروانه .

4-  صدور موافقت اصولی برای تاسیس مرکز متقاضی در صورت تصویب راه اندازی مرکز توسط معاونت تخصصی و در صورت نیاز ارسال مدارک و نظر کمیسیون عالی صدور و ابطال پروانه بهزیستی کشور .

واحد ذیربط :

1- معاونتهای ذیربط تخصصی سازمان بهزیستی استان

2- دبیر خانه کمیسیون استانی صدور و ابطال پروانه فعالیتهای بهزیستی استان .

3- در صورت نیاز کمیسیون عالی صدور و ابطال پروانه بهزیستی کشور .

متصدی مربوطه :

- معاونتهای تخصصی بهزیستی استان

- دبیر خانه کمیسیون استانی عالی صدور و ابطال پروانه بهزیستی کشور .


متصدی مربوطه :

- معاونتهای تخصصی بهزیستی استان .

- دبیر خانه کمیسیون استانی صدور پروانه فعالیتهای بهزیستی .

مدت زمان لازم برای انجام کار :

15 روز برای صدور موافقت اصولی ( در صورت احراز شرایط و مراجعه به موقع ).


زمان مراجعه :

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 بعد از ظهر ( بجز ایام تعطیل ) .
 

- شماره حساب بانکی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی استان

- حساب جام شماره 2345000730  نزد بانک ملت شعبه خیام جنوبی ارومیه