ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
عنوان فعالیت :نحوه رسیدگی به امور متقاضیان مراکز غیر دولتی مشاوره و خدمات روانشناختی

 

واجدین شرایط :

1-  اشخاص حقیقی و حقوقی با دارا بودن حداقل 25 سال سن و حداقل تحصیلات کار شناسی مربوطه .

2-  معرفی نیروی انسانی متخصص حداقل 4 نفر شامل کار شناسی ارشد مشاوره ، کراشناس ارشد روانشناسی بالینی ، کراشناس مددکاری اجتماعی و روان پزشک ( مسئول فنی ) .

3-  معرفی ساختمان مختص مرکز مشاوره با تجهیزات لازم طبق آئین نامه تخصصی مراکز مشاوره .

 مدارک لازم :

1-  فرم تکمیل شده در خواست تاسیس مرکز .

2-  تصویر کلیه شناسنامه .

3-  چهار قطعه عکس 4*3

4-  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری .

5-  گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر .

6-  تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت

7-  تصویر آخرین مدرک تحصیلی .

مراجل انجام کار :

1-  ارائه مدارک مورد نیاز مؤسس و نیروی انسانی معرفی شده .

2-  بازدید کارشناس ناظر از وضعیت ساختمان مورد نظر

3-  بررسی صلاحیت فنی و تخصصی مؤسس و نیروی انسانی معرفی شده در کمیته نظارت تخصصی استان

4-  در صورت موافقت کمیته تخصصی استان ارسال مدارک به کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان جهت صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری .

واحد ذیربط :

دبیر خانه کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان .

متصدی مربوطه :

مسئول دبیر خانه کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان .

مدت لازم برای انجام کار :

15 روز

زمان مراجعه :

همه روزه بجر ایام تعطیل در ساعات اداری صبح .

عنوان فعالیت : نحوه رسیدگی به امور متقاضیان مراکز غیر دولتی مشاوره پزشکی ژنتیک :

واجدین شرایط :

1- اشخاص حقیقی یا حقوقی با دارا بودن حداقل 25 سال سن و حداقل تحصیلات کارشناسی

2- معرفی نیروی انسانی متخصص شامل ( پزشک کلینیک ژنتیک ، کودکان و داخلی دوره دیده و پزشک عمومی دوره دیده )

3-معرفی ساختمان مختص مرکز مشاوره پزشکی ژنتیک با تجهیزات لازم طبق آئین نامه تخصصی

مدارک لازم :

1- فرم تکمیل شده درخواست تاسیس مرکز .

2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه

3- چهار قطعه عکس 4*3

4- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

5- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- تصویر پروانه مطب

7- گواهی سابقه کار برای پزشکان عمومی

8- تصویر گواهی و دوره آموزش مشاوره پزشکی ژنتیک مصوبه سازمان بهزیستی کشور .

مراحل انجام کار :

1- ارائه مدارک مورد نیاز مؤسس و نیروی انسانی متخصص معرفی شده .

2- بازدید کار شناس ناظر از وضعیت ساختمان مورد نظر .

3- بررسی در کمیته نظارت تخصصی استان .

4- در صورت موافقت کمیته تخصصی استان ارسال مدارک به کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان جهت صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری .

واحد ذیربط :

 دبیر خانه کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان واقع در ستاد مرکزی بهزیستی استان

متصدی مربوطه :

 مسئول دبیر خانه کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان .

مدت لازم برای انجام کار :

15 روز

زمان مراجعه :

همه روزه بجر ایام تعطیل در ساعات اداری

عنوان فعالیت : رسیدگی به امور متقاضیان مراکز درمان و بازتوانی غیر دولتی :

 واجدین شرایط :

1-  اشخاص حقیقی بادارا بودن حداقل 25 سال سن و حداقل تحصیلات کارشناسی مرتبط

2-  معرفی نیروی انسانی متخصص شامل روانپزشک یا پزشک عمومی ( مسئول فنی ) روانشناس بالینی ، مددکار اجتماعی ، پرستار

3-  معرفی ساختمان مختصص مرکز درمان حداقل دارای 4 اتاق ، آبدارخانه و سرویس بهداشتی با تجهیزات لازم طبق آئین نامه .

مدارک لازم :

1-  فرم تکمیل شده درخواست تاسیس مرکز

2-   تصویر کلیه صفحاتشناسنامه

3-  چهار قطعه عکس 4*3

4-  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

5- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت .

7- تصویر آخرین مدرک تحصیلی .

مراحل انجام کار :

1- ارائه مدارک مورد نیاز مؤسس و نیروی انسانی متخصص فوق الذکر به دبیر خانه کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان .

2- بازدید کارشناس ناظر از وضعیت ساختمان مورد نظر .

3- بررسی در کمیته نظارت تخصصی استان .

4- درصورت موافقت کمیته تخصصی استان ارسال مدارک به کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان جهت صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری


واحد ذیربط :

دبیر خانه کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان ( ستاد مرکزی بهزیستی استان )


متصدی مربوطه :

مسئول دبیر خانه کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان .


مدتلازم برای انجام کار :

15 روز .

زمان مراجعه :

همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری صبح.