ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
مرکز DIC یا کاهش آسیبهای اجتماعی

 

مرکز DIC یا کاهش آسیبهای اجتماعی

عنوان فعالیت:

ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی ، مشاوره به معتادین تزریقی و خاونواده آنان

واجدین شرایط :

معتادان تزریقی ،معتادین و افراد با رفتارهای پرخطر و خانواده آنان

مدارک لازم :

تصویر شناسنامه یا کارت معتبر شناسایی
دوقطعه عکس جهت صدور کارت شناسایی درمان

مراحل انجام کار :

مراجعه به مرکز
اخذ مدرک
تکمیل فرم پذیرش
تشکیل پرونده
مصاحبه روانشناسی
ارائه خدمات

واحد ذیربط :

مرکز گذری کاهش آسیب های اجتماعی

مدت لازم برای انجام کار :

 یک روز

زمان مراجعه :

همه روزه به جز ایام تعطیل 11 صبح الی 6 عصر