دوشنبه 11 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
معاون امور مشارکتهای مردمی و اشتغال

 

نام  : یلدا 

نام خانوادگی :میر حیدر قارسی 

تاریخ تولد : 1353

محل تولد :  ارومیه

میزان تحصیلات  :فوق لیسانس 

رتبه شغلي :  جامعه شناسی

سوابق مدیریتی (سال) : 

 

- کارشناس مسئول اشتغال و کار یابی استان 

 

 

-"هم اکنون"سرپرست اشتغال و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی

 

تلفن تماس:   04433379907

 

 

 

  

 

  

ارتباط از طریق پست الکترونیکی : s.nabizadeh@behzisty-ag.ir
چاپ  
تماس بامعاونارسال