دوشنبه 11 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
معاون پشتیبانی

 

نام  : محمدرضا

نام خانوادگی :تبریزی

تاریخ تولد : 

محل تولد : 

میزان تحصیلات 

سوابق خدمتي (سال) : 

عنوان پست سازمانی :  معاون پشتيباني و منابع انساني بهزيستي آذربايجان غربي

 تلفن همراه: 09144822604

 تلفن مستقيم :  04433379913

 

 

 

 شرح سوابق اجرايي : 

ارتباط از طریق پست الکترونیکی :
چاپ  
تماس بامعاونت پشتیبانیارسال