ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
مرکز دولتی نیمه اقامتی درمان اجتماع مدار (TC)

 

عنوان فعالیت : ارائه درمانهای غیر دارویی شامل ( خدمات آموزشی ، ورزشی ، رفتار درمانی شناختی CBT و....)

واجدین شرایط:

1-معتادان سم زدایی شده در مراکز درمان معتادین تحت نظارت بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی
 2- نداشتن بیماری جسمی شدید
 3-داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 50 سال سن
4- اعتقاد به یکی از ادیان الهی

مدارک لازم :

1-تصویر شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر
2-دوقطعه عکس جهت صدور کارت شناسایی درمان
3-اصل شناسنامه یا کارت معتبر شناسایی
4- همراه (همسر ، پدر ،مادر ،برادر ،خواهر ، فرزند)
5-معرفی نامه از مراکز درمانی
6- آزمایش عدم اعتیاد

مراحل انجام کار :

 -مراجعه به مرکز با در دست داشتن معرفی نامه
 – اخذ مدارک
 – تکمیل فرم پذیرش
 –تشکیل پرونده
 –مصاحبه روانشناسی
 – ارائه خدمات

واحد ذیربط :مجتمع خدمات پیشگیری بهزیستی شهرستان ارومیه

مدت لازم برای انجام کار : یک روز

زمان مراجعه : همه روزه در وقت اداری به جز ایام تعطیل