ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
طرح آموزش مهارتهای زندگی :

امروزه پیچیدگی زندگی روزمره ایجاب می کند که افراد بتوانند در موقعیتهای مختلف توان وعملکرد صحیح داشته باشند. براین اساس به نظر میرسد که اموزش مهارتهای ده گانه زندگی به افراد مختلف ،سطح توانمندی آنها را در موقعیتهای متعدد روزمره افزایش دهد این دفتر درحال حاضر توان آموزش مهارتهای  زندگی به گروههای ذیل را دارد.

در گروههای

·         دانش آموزان مقاطع پیش دبستان ،ابتدایی وراهنمایی

·         دانشجویان دانشگاهها

·         کارمندان و پرسنل محیطهای کار