ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
برنامه پیشگیری از معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیک

این برنامه گامی موثر در کاهش بروز معلولیتهای ناشی از بیماریهای ژنتیکی بوده ومراكز مشاورة ژنتيك: (مراكزي هستند كه به منظور ارائة خدمات تشخيصي، پيشگيري و مشاوره‌اي بيماريهاي مادرزادي و ارثي و يا پيش‌بيني سطح سلامت افراد در ارتباط با اين بيماريها تأسيس مي‌گردند.

 

مشاورة ژنتيك: به معني ايجاد يك رابطة دو طرفه است كه در آن مشاور به فرد مراجعه‌كننده به  در زمينه‌هاي ذيل كمك مي‌كند:

الف ـ مشاوره در مورد تشخيص، پيش‌آگهي و كنترل بيماري با هدف پيشگيري از معلوليتهاي ناشي از اختلالات ژنتيك

ب ـ بررسي روش به ارث‌رسيدن بيماري و خطر تكرار آن در ساير افراد خانواده

ج ـ شناسايي روشهاي موجود براي كاهش عوامل خطرزا (تشخيص قبل از تولد، ---)

د ـ كمك به انتخاب مؤثرترين راه‌حل براي حل مشكل كه بيش از همه با فرهنگ، عقايد و باورهاي خانوادگي نزديكي دارد.

هـ ـ توضيح در مورد راههاي درماني صحيح و حمايتي موجود براي فرد بيمار

و ـ آموزش به مراجعين و خانواده‌هاي آنها در مورد معلوليتهاي ژنتيكي (فردي و گروهي)

 

وظايف کارشناس مسئول برنامه:

1-      بازديد از مراكز مشاورة ژنتيك شهرستانهاي استان و مركز استان به صورت دوره‌اي و تكميل چك‌ليست‌هاي مربوطه

2-      نظارت برحسن اجراي امر مشاوره

3-      هماهنگی جهت انجام تبليغات در سطح استان براي جلب هرچه بيشتر مردم جهت مراجعه به مراكز مشاوره

4-      جمع‌آوري اطلاعات كامپيوتري از مراكز مشاورة استان (شامل اطلاعات مركز استان و شهرستانها) و ارسال آن به معاونت امور فرهنگي و پيشگيري كشور براساس فرمهاي موجود هر سه ماه يكبار

5-      تلاش در جلب همكاريهاي درون‌سازماني، به ويژه در بخش مددكاري، حمايت و توانبخشي براي مراجعين نيازمند

6-      تلاش در جلب همكاريهاي خارج سازماني، به ويژه ساير مراكز علمي ـ تحقيقاتي استان به منظور تبادل امكانات، اطلاعات و همكاري در تشخيص case هاي پيچيده‌تر.

7-      هماهنگی جهت برگزاري دوره آموزشی برای پزشکان وکارشناسان  متقاضی راه اندازی مرکز مشاوره ژنتیک ونیز برگزاری همايش مشاورة ژنتيك پس از هماهنگي‌هاي لازم با معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور

8-      هماهنگي و همكاري با مشاورين مراكز جهت ارائه مقاله و اجراي طرحهاي تحقيقاتي

10-تهية جزوه و فيلم‌هاي آموزشي با تأييد معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي كشور.

در 6 ماهه اول سال تعداد ....نفر جهت مشاوره ژنتیک به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه نموده اند .