ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
1-دفتر پیشگیری و امور اعتیاد :


این دفتر با هدف نهائی ارتقاء سلامت جسمی  روانی جامعه از طریق ارائه توسعه شیوه های درمان و بازتوانی معتادان و خانواده آنان ارائه شیئه های مناسب پیشگیری اعتیاد و ارتقای آگاهی افراد و گروه های در معرض خطر برنامه ریزی و طراحی فعالیتهایی را در این خصوص بر عهده دارد .

عنوان فعالیت : پذیرش در مرکز سرپائی درمان و بازتوانی معتادین شهرستان ارومیه :

واجدین شرایط :

1-مراجعه داوطلبانه معتاد جهت درمان سرپائی نه بستری .
2-فقدان بیماری جسمی یا روانی حاد که مستلزم بستری در بیمارستان باشد .
3-معتادان با سن کمتر از 55 سال
4-عدم مصرف مقادیر بالای مواد مخدر که نیازمند بستری در بیمارستان باشد .

مدارک لازم :

1-داشتن همراه (پدر ، مادر ، همسر )
2-فتوکپی شناسنامه
3-فیش بانکی شهریه به شماره حساب 153319 نزد بانک ملت شعبه خیام جنوبی .

مراحل انجام کار :

1-پذیرش
2-ویزیت پزشک و درخواست آزمایشات لازم
3-تشکیل پرونده پزشکی و روانپزشکی
4-شروع درمان داروئی (سم زدائی ) حداکثر 15 روز
5-شروع درمان غیر داروئیب (مشاوره ،روان درمانی انفرادی) و گروه درمانی و آموزش بیمار و خانواده
6-پیگیری مددکاری در طی تمام مراحل درمان
7-در صورت موفقیت در درمان های داروئی و غیر داروئی معرفی به انجمن معتادین گمنام (NA) انجمن خانواد معتادین گمنام (NARANON) جهت حضور مستمر روزانه در جلسات انجمن

واحد ذیربط :

مرکز سرپائی درمان و بازتوانی معتادین ارومیه

متصدی مربوطه :

مسئول مرکز سرپائی درمان و بازتوانی معتادین ارومیه

مدت زمان لازم برای انجام کار :

1-سم زدائی : حداکثر 15 روز
2-گروه درمانی  : حداقل یک سال
3-شرکت در جلسات (NA) و (NARANON) در تمام عمر

زمان مراجعه :

همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 14 عصر .