ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
دفتر پيشگيري از معلوليتها

معلوليت وضعيت نامناسبي است كه به علت نقص و ناتواني پيش آمده ناشي از آسيب هاي جسمي ذهني رواني مانع از ايفاي نقش فرد همانند انسان طبيعي ميشود.

هدف: _ پيشگيري اوليه ( جلوگيري از ايجاد ناتواني)

       _ پيشگيري ثانويه( جلوگيري از تشديد ناتواني و تبديل آن به معلوليت)

برنامه :اجراي برنامه هاي مشاوره خانواده.

        - اجراي برنامه هاي غربال گري

        -  اجراي برنامه هاي همكاري با مراكز درمان دارويي واقامتي اعتياد

        -   اجراي برنامه هاي آموزشي توانبخشي ( آي- سي اف و ال- اس- اي ،...)

        -  اجراي برنامه هاي توانپزشكي در هماهنگي با پزشكان متخصص ذيربط

         روش و ارائه خدمات:

  اين دفتر با ارائه مشاورات لازم در خصوص مسائل خانواده، ژنتيكي،راهكارهاي جلوگيري از معلوليت توسط روانشناسان مجرب و آموزشهاي مهارتهاي زندگي سطح آگاهي جامعه هدف را در برخورد با ريسك فاكتورهاي ايجاد ناتواني بالا مي برد.

هم چنين در راستاي اين اقدامات پيشگيرانه اوليه اقدام به اجراي برنامه هاي غربالگري مي نمايد بدين طريق با تشخيص و مداخله زودهنگام شنوايي نوزادان و شير خواران و آمبليوپي و ساير اختلالات بينايي گامي اساسي در اين زمينه برمي دارد.