ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
نحوه پذیرش کودک در خانه های کودکان و نوجوانان

 

 
واجدین شرایط :

کودکان بی سرپرست و بد سرپرستکه بنا به دلایلی بطور دائم و موقت از سرپرستی مؤثر و با صلاحیت محروم گردیده اند واز ساکنین مقیم استان باشند .

مدارک لازم :

1-اخذ حکم رسمی از مراجع قضائی
2-کمتر از 18 سال سن داشته باشند .
3-از معلولیت شدید جسمی و ذهنی برخوردار نباشند .
4-فقدان بستگان نسبی و سببی و یا افراد با صلاحیت داوطلب جهت نگهداری از کودک .
5-نداشتن سوء سابقه کیفری و یاهر گونه رفتار انحرافی و بزهکارانه .

مراحل انجام کار :

1-تشکیل و تنظیم پرونده اولیه ( مدارک ، گزارشات ، عکس و مشخصات ) .
2-تهیه گزارش کارشناسی مبنی بر پذیرش اولیه فرزند توسط تیم تخصصی .
3-انتقال کودک در صورت پذیرش در برنامه های شبانه روزی ، به خانه موقت به همراه پرونده  شخصی اولیه کودک به تفکیک سن و جنس.

 واحد ذیربط :

معاونت امور اجتماعی ( امور شبه خانواده )

متصدی مربوطه :

کارشناس مربوطه .

مدت لازم برای انجام کار :

بطور متعارف 1 الی 3 روز .
در صورت اضطراری بودن شرایط زندگی کودک پذیرش در کمترین زمان ممکن اجتناب ناپذیر است .

زمان مراجعه :

ساعا ت کار اداری .

درمواقع اضطراری و در صورت ارائه حکم قضائی می توان در ساعات غیر اداری نیز نسبت به پذیرش کودک توسط مرکز شبانه روزی مربوطه و با رعایت جوانب امر بویژه جدا سازی کودک اقدام نمود .