ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
مهد کودک خودکفا

 

مؤسسه ای که برای نگهداری و مراقبت و تعلیم و تربیت کودکان سالم زنان شاغل از 3 ماهگی تا پایان 5 سالگی در سه بخش شیر خوار ( 3 تا 18 ماهگی ) نو پا ( 1.5 تا 3 سالگی ) و نوباوه ( 3 تا 5 سالگی ) توسط مؤسسه ذیربط با مشارکت مادران تاسیس میگردد .

 مراحل تاسیس مهد کودکهای خود کفا همانند تاسیس مهد کودکهای خصوصی میباشد .