ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
معاونت مشارکت

 


معاونت امور مشارکتهای مردمی

-  حوزه امور مشارکت های مردمی :

مدیران و کارشناسان مشارکت های مردمی در سازمان بهزیستی کشو برآنند تا با هماهنگی با همکاران خود در سازمان اوقاف و امور خیریه از امکانات وقف در راستای اهداف بهزیستی و نیت واقفان استفاده بهینه نمایند .

-  شورای مشارکتهای مردمی به منظور جلب کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی با استراتژی

1-افزایش آگاهی مردم از مقوله بهزیستی و رفاه اجتماعی و ضرورت مشارکت آنان به منزله یک وظیفه انسانی ، عاطفی ، مذهبی و اجتماعی از طریق رسانه ها و ایجاد ارتباط با مردم .
2-تبیین و توضیح مبانی دینی و فرهنگی مشارکت مردمی در امور خیریه بوسیله رهبران مذهبی .
3-هدایت نظام صدقات ، زکات ، فطریه ووقف در جهت اهداف و خدمات بهزیستی بر اساس فتوای مراجع عظام .
4-ایجاد بسط و توسعه تشکلهای محلی و منطقه ای توسط مردم به منظور ارائه خدمات بهزیستی از طریق ایجاد انگیزه ، تسهیل قوانین و مقررات و ارائه خدمات کارشناسی به تشکلهای مردمی فعالیت می نمایند .

-  فعالیتهای مشارکت مردمی :

  عنوان فعالیت : کمیسیون استانی صدور پروانه فعالیتهای بهزیستی :

واجدین شرایط :

متقاضیان حقیقی و حقوقی برای تاسیس مرکز خدمات بهزیستی بصورت خصوصی ، انجمنها و موسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند ، از قبیل : مهد کودک ، مرکز توانبخشی ، مرکز خدمات مشاوره ژنتیک و ....

مدارک لازم :

مدارک اولیه برای در خواست موافقت اصولی (قبل از صدور پروانه ):
1-تکمیل فرم شماره 1 و 2 (برای افراد حقیقی و حقوقی ) فرمها از طریق سازمان بهزیستی تحویل می شود .
2-تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت .
3-تصویر آخرین مدرک تحصیلی و اصل آن جهت مطابقت .
4-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان و اصل آن برای مطابقت .
5-اساسنامه ثبت شده جهت اشخاص حقوقی .

مراحل انجام کار :

1-مراجعه متقاضی به معاونت های سازمان بهزیستی متناسب با نوع درخواست تاسیس مرکز فعالیت (معاونت امور اجتماعی ، معاونت امور توانبخشی ، معاونت امور فرهنگی پیشگیری )
2-اعلام نظر موافق معاونت تخصصی و ارسال مدرک متقاضی به کمیسیون استانی صدور پروانه.
3-بررسی کارشناسی صلاحیتهای فنی و تخصصی و ... مدارک متقاضی در کمیسیون استانی صدور پروانه .
4-صدور موافقت اصولی برای تاسیس مرکز متقاضی در صورت تصویب راه اندازی مرکز توسط معاونت تخصصی و در صورت نیاز ارسال مدارک و نظر کمیسیون عالی صدور و ابطال پروانه بهزیستی کشور .

واحد ذیربط :

1-معاونتهای ذیربط تخصصی سازمان بهزیستی استان
2-دبیر خانه کمیسیون استانی صدور و ابطال پروانه فعالیت های بهزیستی استان .
3-در صورت نیاز کمیسیون عالی صدور و ابطال پروانه بهزیستی کشور .

متصدی مربوطه :

-معاونتهای تخصصی بهزیستی استان .
-دبیرخانه کمیسیون استانی صدور پروانه فعالیتهای بهزیستی .

مدت لازم برای انجام کار :

15 روز برای صدور موافقت اصولی (در صورت احراز شرایط و مراجعه به موقع )

زمان مراجعه :

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 بعد از ظهر (بجز ایام تعطیل )

شماره حساب بانکی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی

حساب جام شماره 2345000730 نزد بانک ملت شعبه خیام جنوبی ارومیه