ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
پنجشنبه 31 خرداد 1397

ارومیه

چاپ  
 

 فراخوان جذب کارفرمایان و کار آفرینان استان آذربایجان غربی

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات استیجاری خودرویی

 

 

فراخوان واگذاري در قالب ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 

 

 

فراخوان طرح اشتغال فراگیر