ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
دوشنبه 04 شهريور 1398

ارومیه

چاپ  
معرفی دفاتر پیشخوان دولت

 

صدور مجوز مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی الکترونیکی می شود

باتوجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هوشمند سازی و الکترونیکی نمودن اهم فعالیتها جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مردم  و تکریم ارباب رجوع، و ابلاغیه سازمان بهزیستی به ادارات کل در سراسر کشوردرحال حاضر یکی ازخدمات مربوط به کمیسیون ماده 26درجهت صدور مجوز موافقت اصولی برای متقاضیان مهدهای کودک با همکاری دفاتر پیشخوانهای دولت در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهدشد.

از این پس کلیه درخواست‌های صدور مجوز موافقت اصولی مهد های کودک، ابتدا توسط متقاضیان  و یا پیشخوانهای دولت در سامانه   WWW.G4B.IR ثبت اولیه می‌شود.پس از ثبت نام متقاضیان  نتایج مراحل انجام کارتوسط پیشخوان دولت ازطریق پیامک به متقاضی ابلاغ گردیده و در نتیجه  فرایند انجام کار و مراحل مربوطه توسط حوزه  مراکز وموسسات غیردولتی بهزیستی استان پیگیری می گردد.در هر مرحله از فرایند مورد نظر نیز افراد متقاضی از طریق پیامک دریافت شده میتوانند از فرایند صورت گرفته بر روی پرونده خود مطلع گردند.

لازم به ذکر است متقاضیان میتوانند لیست پیشخوانهای مورد نظر خود را در سامانه G4B ملاحظه نموده و پیشخوان مورد نظر خود راانتخاب و پس از مراجعه به پیشخوان مورد نظر مراحل کار خود را دنبال نمایند.