ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 06 خرداد 1397

ارومیه

چاپ  
آرشیواخبار
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 22006  تعداد امتیازدهی:  6   (Article Rating 


امر به معروف ونهي از منكر

امر به معروف ونهي از منكر

نقش هر مسلمان در تعيين سرنوشت جامعه وتعهدي كه بايد در پذيرش مسووليت هاي اجتماعي داشته باشد ايجاب مي كند كه او ناظر ومراقب همه اموري باشد كه پيرامون وي اتفاق مي افتد اين مطلب در فقه اسلامي تحت عنوان امر به معروف ونهي از منكر مطرح شده واز مهم ترين مباني تفكر سياسي يك مسلمان به شمار مي رود چنان كه از مهم ترين فرايضي است كه وجوب كفايي آن ضروري دين شناخته شده وضامن بقاي اسلام است

قرآن كريم در بيان صفات ممتاز مومنان مي فرمايد

مردان وزنان با ايمان ولي وياروياور يكديگر ند امربه معروف ونهي از منكر مي كنند نماز بر پا مي دارند وزكات مي پردازند وخدا ورسولش را اطاعت مي كنند به موجب اين آيه افراد مومن به سرنوشت يكديگر علاقمند بوده وبه منزله يك پيكر مي باشند وپيوند سرنوشت ها موجب مي شود كه تخلف وانحراف يك فرد در كل جامعه تاثير بگذارد وچنان كه يك بيماري در صورتي كه معالجه نگردد از افراد به جامعه سرايت نموده وسلامت آن را به خطر مي اندازد

پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله در اين زمينه مي فرمايد :

يك انسان گنهكار در ميان مردم همانند فرد نا آگاهي است كه با گروهي سوار كشتي شده وان گاه كه كشتي در وسط دريا قرار مي گيرد  تبري برداشته وبه سوراخ نمودن جايگاه خود مي پردازد هر كسي به او اعتراض مي كند اودر پاسخ مي گويد :من در سهم خودم تصرف مي كنم  به يقين اين يك حرف احمقانه است اگر ديگران اورا از اين عمل خطر ناك باز ندارند طولي نمي كشد كه همگي غرق مي شوند

معروف ومنكر كه دو مفهوم متقابلند در لغت به معناي شناخته شده وناشناخته مي باشد ودر اصطلاح كار هايي كه نيكي يا زشتي آن ها توسط عقل يا شرع شناخته شده باشد به ترتيب معروف ومنكر ناميده مي شوند

به كار گيري لفظ معروف ومنكر در امور مربوط به بايد ها ونبايد هاي دين بدين لحاظ است كه فطرت پاك انساني با كار هاي معروف آشنا ومانوس وبازشتي ها و  امور ناپسند بيگانه ونامانوس است بنابراين معروف ومنكر قلمرو وسعي دارد ودر محدوده عبادات با يك سري از گناهان كبيره نمگنجد معرف شامل امور اعتقادي اخلاقي عبادي حقوقي اقتصادي نظامي وامور فرهنگي مي باشد ومنكر شامل منكرات اعتقادي عبادي اخلاقي انتظامي وفرهنگي مي باشد

بخشي از فرمايشات امام خميني در باره امر به معروف نهي از منكر

امر به معروف ونهي از منكر از اموري است كه بر همه كس واجب است وهمه ما مكلفيم همان گونه كه خود را حفظ مي كنيم وخارج مي كنيم از ظلمت به نور ديگران را نيز به نور دعودت كنيم امر به معروف به همه مسلمين واجب است جلوگيري از منكرات بر همه مسلمين واجب است سفارش به حق كه امر به معروف است ونهي از منكر به همه مسلمين واجب است

اصل وهدف امر به معروف ونهي از منكر براي اين است كه جامعه را اصلاح كند اين كشور بايد همه افرادش آمر به معروف وناهي منكر باشند واعوجاج ها را خودشان رفع نمايند ما موظفيم در تمام امور كه مربوط به دستگاههاي دولتي است امر به معروف كنيم

انحرافات همه از منكرات است جز خط مستقيم توحيد هرچه هست منكرات است امر به معروف ونهي از منكر مهمترين واجبات واشرف آنهاست نهي از منكر اختصاص به روحاني ندارد امت  بايد نهي از منكر كند امر به معروف كند همان طور كه هر فردي موظف است خودش را صلاح كند موظف است ديگران را هم اصلاح كند سزاوار است كه آمر به معروف وناهي منكر در امر ونهيش همچون طبيبي مهربان وپدري دلسوز باشد كه پيوسته مصلحت مرتكب منكر را در نظر بگيرد

 

 

سيماي امر به معروف

امر به معروف : نشانه عشق انسان به مكتب است

امر به معروف : نشانه عشق انسان به مردم است

امر به معروف : نشانه تعهد وسوز وعلاقه انسان به سلامتي جامعه است

امر به معروف : نشانه تولي وتبري است

امر به معروف : نشانه آزادي در جامعه است

امر به معروف : نشانه ارتباط ميان آحاد مردم است

امر به معروف : نشانه فطرت بيدار است

امر به معروف : حضور وغياب واجبات است

امر به معروف : ضامن اجراي تمام واجبات ونهي از منكر ضامن ترك همه محرمات استکد خبر:  1494431
فرستنده: behzisty-ag.ir Admin
گروه: مقالات
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above: