ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 06 خرداد 1397

ارومیه

چاپ  
آرشیواخبار
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 22025  تعداد امتیازدهی:  6   (Article Rating 


سلامت رواني به زبان ساده

سلامت رواني به زبان ساده

سلامت رواني چارچوبي است كه هرفرد در قالب آن مي انديشد – احساس ميكند- رفتار ميكند- باديگران برخورد ميكند و پريشان حالي ندارد وبخوبي با محيط اطراف خودش سازگار است 0

در سلامتي رواني فرد بدون علت و دليل نگران نبوده و دردسرهاي روزمره اي كه بطور گذرا ايجاب اضطراب – ترس – خشم – احساس ناراحتي و دلتنگي ميكند آنها را حل مي نمايد فردي كه  داراي سلامت رواني است براي عادات خوب و محيط و روابط مناسب ايجاد ميكندو از خود وديگران احساس رضايت دارد0

فرديكه داراي سلامت روان است ياد گرفته است كه با ديگران همكاري كند و احساسات و نظرات آنها را درك نمايد0احساس ارزش ميكند و مسئوليت هاي فردي و اجتماعي خود را شناخته و ْآنها را انجام ميدهد تصوير درست از ديگران در نزد خود دارد و تصوير مناسبي از خود در نزد ديگران ايجاد كرده است 0

فرديكه داراي سلامت رواني است توانايي برقراري ارتباطش با اطرافيان بگونه اي است كه ميتواند افراد مورد اعتماد خود را شناخته و با بيان مشكلات خود راه حلهاي مناسبي را يافته و بهترين آنهارا انتخاب مي نمايد ودر مناسبات خود با ديگران توقعاتي كه امكان برآورد ه شدن آن وجود ندارد را پرورش نميدهد و بر خود و اطرافيان سهل و آسان مي گيردو آرزوهاي واقع بينانه  با اهداف نزديك و كوچك و قابل دسترسي براي خويش بر ميگزيند و از هرگونه انفعال احتراز كرده و به فعاليت خود ادامه ميدهد و از رفتارهاي خشمناك – انفجاري و آزار دهنده دور است 0

در خواستهاي خود را به شيوه مسالمت آميزبيان ميدارد با اتكاء و اتكال به انديشه هاي متعالي و با توسل به مبداء وجودي حلقه هاي معيوب غم واندوه را ميشكند0

فرديكه داراي سلامت روان است در خيال پردازيها غرق نيست از وقت و امكانات خود براي خود وديگران مايه ميگذارد واز گوشه گيري و انزوا و كناره جويي ها به دور است 0

فرديكه داراي سلامت روان است عادات خوب – مثبت انديشي منطقي – شايستگي مناسب را در سرلوحه امور خود دارد0

فرديكه از سلامت رواني برخوردار است قابليتهاي خود را براي رسيدن به كاميابي بكار مي اندازد و عبرت گير و تجربه ساز است و از كارهاي گذشته خود براي انجام بهتر امورات در آتي استفاده ميكند 0

فرديكه داراي سلامت رواني است از سكوتي كه مايه راحتي خرد است و آرامش را با خلوت مي آميزد استفاده بهينه ميكند 0

فرديكه داراي سلامت روان است هشيار است و ميل به ريشه جويي – هويت يابي در آن در حال شكوفايي است درسلامت روان جهت گيري انسان بطرف تكامل و انسجام است 0

فرديكه سلامت رواني دارد خود پيرو – مبتكر و خلاق است و اميدواري آن روشن و پايدار است 0

فرديكه سلامت روان دارد و از نظر خلقي و عاطفي با ثبات و از نظر ذهني و شناختي تحليلگر بوده و از نظر ارادي پر انگيزه – با نشاط و با طراوت و حس نو بودن و تازگي دارد 0

فرديكه سلامت روان دارد مضطرب – وسواس – افسرده و در خود فرورفته نيست و به مشاوره با متخصص اعتقاد دارد 0

 

 

رسول شكارچي

كارشناس  ارشد روانشناسي باليني و مدرس دانشگاه

 کد خبر:  1489866
فرستنده: behzisty-ag.ir Admin
گروه: مقالات
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above: