ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
شنبه 18 مرداد 1399

ارومیه

چاپ  
معاون امور اجتماعی

 

نام  : مهرداد 

نام خانوادگی : مطلبی

تاریخ تولد : 1347

محل تولد : میاندوآب

میزان تحصیلات : دکترای PHD

رشته تحصیلی : روانشناسی 

سوابق مدیریتی ( سال ) : 19 سال 

عنوان پست سازمانی :معاون امور اجتماعی

 

تلفن تماس: 04433379976

 

 

 شرح سوابق :

فعالیت های اجرایی و مسئولیت ها:

1        رئیس بهزیستی شهرستان بوکان 1375 الی 1381            

2        معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 1381 الی 1388   

3        سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ارومیه 1387 الی 1388        

4        رئیس مرکز اموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان1388 الی 1394     

5        مشاور مدیر کل سازمان بهزیستی 1394 الی 1395           

6        معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 95/05/11      

7        مدرس دروس اصلی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ارومیه در دوره کارشناسی ارشد       

8        عضو انجمن روانشناسان کشور         

9        عضو کمیته منتخب استانی هیات ممیزه دانشگاه جامع – واحد استانی    

11      عضو کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی-کاربردی دانشگاه جامع – واحد استانی    

12      عضو کمسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع – واحد استانی       

13      عضو ستاد شاهد و ایثارگران  دانشگاه جامع – واحد استانی         

14      عضو متخصص شورای مشاوره دانشگاه جامع – واحد استانی        

15      عضو کمیته مصاحبه علمی مشاوران بهزیستی استان        

16      عضو شورای پژوهشی قوه قضائیه 

 

 فعالیت های اجرایی و مسئولیت ها:

1        رئیس بهزیستی شهرستان بوکان 1375 الی 1381            

2        معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 1381 الی 1388   

3        سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ارومیه 1387 الی 1388        

4        رئیس مرکز اموزش علمی – کاربردی بهزیستی استان1388 الی 1394     

5        مشاور مدیر کل سازمان بهزیستی 1394 الی 1395           

6        معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 95/05/11      

7        مدرس دروس اصلی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ارومیه در دوره کارشناسی ارشد       

8        عضو انجمن روانشناسان کشور         

9        عضو کمیته منتخب استانی هیات ممیزه دانشگاه جامع – واحد استانی    

11      عضو کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی-کاربردی دانشگاه جامع – واحد استانی    

12      عضو کمسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع – واحد استانی       

13      عضو ستاد شاهد و ایثارگران  دانشگاه جامع – واحد استانی         

14      عضو متخصص شورای مشاوره دانشگاه جامع – واحد استانی        

15      عضو کمیته مصاحبه علمی مشاوران بهزیستی استان        

16      عضو شورای پژوهشی قوه قضائیه 

 

 

ارتباط از طریق پست الکترونیکی : m.matlabi@behzisty-ag.ir
چاپ  
تماس با معاونارسال