ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 29 بهمن 1396

ارومیه

چاپ  
آموزش زندگی خانواده (F.L.E)

هدف این طرح ارتقای رضایتمندی افزایش پایداری خانواده است . اجرای این طرح منجر به افزایش مهارتهای ارتباطی خانواده ها، کاهش نرخ طلاق ، افزایش استقبال ازدواج و بهبود ارتباط میان نسلی در خانواده میگردد